top of page

Manuele therapie

IMG_6273_edited.png

Manuele therapie vs kinesitherapie

In de kinesitherapie gaat de therapeut trachten de pijn weg te werken.

Een manueel therapeut gaat hierin nog een stap verder en heeft daarbij twee grote doelen voor ogen:

 

In de eerste plaats tracht de therapeut te achterhalen wat er aan de basis kan liggen van het letsel of de disfunctie door van start te gaan met een vraaggesprek en een uitgebreid manueel therapeutisch onderzoek. Via een reeks functie- en provocatietesten tracht de therapeut na te gaan waar de oorzaak zich bevindt en wat de ernst is van de klacht. Zo is het niet steeds het geval dat de plaats en de oorzaak van de klacht één en dezelfde zijn. Ter verduidelijking: Klachten in de lage rug kunnen veroorzaakt worden door een probleem ter hoogte van de knie of voet. Of een vroeger letsel van de schouder kan na verloop van tijd een overbelasting teweegbrengen in de elleboog, pols, nek,…

 

In een verdere fase zal er gestreefd worden naar een duurzame oplossing voor de functiestoornissen.

Wenst u een afspraak te maken?

Tel: +32 9 225 80 11

Mail: info@kinea.be

bottom of page