Kinesitherapie

Manuele therapie


In de kinesitherapie gaat de therapeut trachten de pijn weg te werken. Een manueel therapeut gaat hierin nog een stap verder en heeft daarbij twee grote doelen voor ogen: In de eerste plaats tracht de therapeut te achterhalen wat er aan de basis kan liggen van het letsel of de disfunctie door van start te gaan met een vraaggesprek en een uitgebreid manueel therapeutisch onderzoek. Via een reeks functie- en provocatietesten tracht de therapeut na te gaan waar de oorzaak zich bevindt en wat de ernst is van de klacht. Zo is het niet steeds het geval dat de plaats en de oorzaak van de klacht één en dezelfde zijn. Ter verduidelijking: Klachten in de lage rug kunnen veroorzaakt worden door een probleem ter hoogte van de knie of voet. Of een vroeger letsel van de schouder kan na verloop van tijd een overbelasting teweegbrengen in de elleboog, pols, nek,… In een verdere fase zal er gestreefd worden naar een duurzame oplossing voor de functiestoornissen.
Myofasciale therapie / Dry Needling


Myofasciale therapie is een vorm van behandelen van pijnen die hun oorzaak vinden in een verkeerd functioneren van spieren. Hierdoor kunnen er in deze spieren pijnpunten ontwikkelen (= Triggerpunten). Deze veroorzaken pijnen met specifieke lokalisatie en uitstralingszones. Via een goede spieranalyse kunnen deze pijnpunten opgespoord en behandeld worden met specifieke behandeltechnieken. Mogelijke oorzaken van myofasciale dysfuncties:

 • Trauma’s of fracturen
 • Reflectoire factoren: aandoeningen van inwendige organen
 • Functionele factoren:
  • Mechanische overbelasting (onvoldoende preventie, opwarming of training)
  • Thermische factoren (afkoeling van een spier, vooral wanneer deze vermoeid is)
  • Individueel motorisch gedrag
 • ...
Om deze triggerpunten uit te schakelen, prikt de kinesitherapeut deze aan, daardoor wordt de spier gedwongen te ontspannen.
Handrevalidatie


Handrevalidatie richt zich specifiek op de behandeling van letsels aan de pols, hand en vingers. Dergelijke letsels zijn vaak sterk beperkend en hebben een enorme invloed op het dagelijks functioneren. Een specifieke aanpak is daarom van groot belang om het herstel optimaal te sturen.

We helpen je om zo snel mogelijk de normale handelingen opnieuw te hervatten. Hiervoor kijken we naar de noden van je pols/hand tijdens het werk, bij hobby's enz.

Handrevalidatie kan aangewezen zijn:
- na fracturen van pols/hand/vingers - bij spier- en peesletsels - bij zenuwschade (bv. een Carpaal Tunnel Syndroom, schade na een operatie, ...) - de ziekte van Duypytren - ligamentaire letsels (bv: skiduim, ...) - polsinstabiliteit - ...
Perinatale therapie


Door het RIZIV worden momenteel slechts 9 behandelingen perinatale kinesitherapie terugbetaald. Om deze reden proberen we deze behandelingen te verdelen voor en na de bevalling. Het is nadien wel mogelijk om de behandeling verder te zetten via courante behandelingen. Zowel voor als na de geboorte kunnen wij als kinesitherapeuten een bijzondere betekenis hebben voor zwangere vrouw of jonge moeder. Dit zowel op fysiek als mentaal vlak.
Biomechanisch gaan we nagaan welke klachten er aanwezig zijn, en gaan we deze trachten te beperken en/of verhelpen via manuele technieken en adviezen. Op mentaal vlak gaan we de aanstaande mama’s goed voorbereiden en informeren. Als je weet wat er gaat gebeuren, wat een normaal verloop is,… dan zorgt ervoor dat je spontaan en vlot kan bevallen.

We hebben bijzondere aandacht voor:

 • Houding- en lichaamsbewustzijn: bv. aanleren van juiste slaap- en rusthouding.
 • Circulatoire oefeningen om de bloedsomloop te verbeteren.
 • Ademhalingstechnieken om tussen de weeën door voldoende te kunnen ontspannen.
 • Houdingen tijdens weeën en bevalling. We leren de moeders hoe de weeën kunnen opgevangen worden, hoe er met de pijn kan omgegaan worden en hoe de lichaamshoudingen efficiënt kan aangepast worden om de indaling van de baby te bevorderen. Hiermee trachten kwetsuren, enerzijds aan het bekken en bekkenbodemspieren van de vrouw en anderzijds aan het hoofdje van de baby, tot een minimum te beperken.
 • Aanleren van correcte perstechnieken en houdingen voor een vlotte uitdrijving van de baby.
 • Aanpassen van de lichaamshouding na de bevalling.
 • Versterken van het spierkorset van de lumbopelvische regio.
 • Ondersteunen en begeleiden tijdens sporthervatting
Kinesiotaping


Kinesiotaping is een methode van taping die ontwikkeld werd in Japan door Dr. Kenwo Kaze en wordt voornamelijk toegepast in de sport en in paramedische beroepen. Deze methode van taping is een rehabilitatieve techniek welke werd ontwikkeld om het natuurlijk herstelproces van het lichaam te faciliteren terwijl het ondersteuning en stabiliteit voorziet van spieren en gewrichten zonder de bewegingsvrijheid van het lichaam te beperken. De Kinesiotape kan, afhankelijk van de manier waarop deze wordt aangebracht op het lichaam (richting, hoeveelheid rek,…), vijf verschillende fysiologische systemen beïnvloeden. Namelijk: Huid – Fascia – Lymfe – Spieren – Gewrichten. Verschillende effecten, op korte en lange termijn, kunnen worden beoogt bij het aanbrengen van de tape. Op korte termijn: verbeterde circulatie, vermindering van de pijn, verbetering van de beweeglijkheid,… Op lange termijn: verbetering in proprioceptie, verbetering van de functie, snellere terugkeer naar sport of activiteit,…
Redcord - Neurac


NEURAC (NEURomusculaire ACtivatie) is een revolutionaire aanpak tot revalidatie en re-integratie. Net zoals bij de filosofie van de manuele therapie kijkt NEURAC naar het volledige plaatje van de pijn en de bewegingsbeperking en niet zuiver naar het symptoom op zich. Studies hebben aangetoond dat een letsel, pijn of inactiviteit, een verstoring kan teweegbrengen in de capaciteit van ons centraal systeem om de juiste spieren te activeren met de correcte hoeveelheid kracht. Deze verstoring in neuromusculaire functie verhindert het lichaam goed te stabiliseren, waardoor er compensatoire bewegingen nodig zijn, die resulteren in abnormale bewegingspatronen welke na verloop van tijd bijkomende pijn en klachten veroorzaken. Bij deze behandelmethode wordt er op zoek gegaan naar de zwakke schakels in de beweging, en wordt er aan de patiënt duidelijk gemaakt wat het verschil is tussen stabiliserende spieren en mobiliserende spieren. Via specifieke oefentherapie en veel herhaling wordt er getracht ons centraal systeem te “herprogrammeren” zodat deze terug in staat is de juiste spieren aan de spreken op het juiste moment en met de juiste hoeveelheid kracht.
Pre- en postoperatieve kinesitherapie


In geval van een geplande operatie gaan pre- en postoperatieve revalidatie hand in hand. Door je op voorhand via enkele pre-operatieve sessies te informeren over de pijn en wat je te wachten staat, zal je vlotter herstellen en zal je revalidatie vaak gepaard gaan met minder pijn en complicaties.

Wat houdt pre-operatieve kinesitherapie in?

 • Informatie advies betreffende de operatie.
 • Het aanleren van postoperatieve oefeningen.
 • Het aanleren van stappen met krukken, transfers (in en uit bed, trappen).
Wat houdt de post-operatieve revalidatie in?
De revalidatie na een operatie duurt heel wat langer dan de eigenlijke operatie. Voor een optimaal herstel hebben weefsels (bot, spieren, pezen) progressief toenemende belasting en stimuli nodig. Wij begeleiden u doorheen dit proces en helpen u evenwicht te vinden.
 • Info over de verwachte evolutie en het verloop van de revalidatie.
 • Advies over hoe om te gaan met de klachten (vb pijn, zwelling).
 • Progressief opgebouwde oefensessies in de praktijk.
 • Gepersonaliseerde oefeningen voor thuis.
 • Mobiliteit- en krachtmetingen op regelmatige basis om evolutie te zien

Wenst u een afspraak te maken?

Tel: +32 9 225 80 11

Mail: evydanneels@kinea.be