!!! COVID-19 | UPDATE

Beste patiënten,

 

Zoals jullie zeker wel al vernomen hebben, heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist dat de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, worden verlengd tot en met zondag 19 april 2020. Dit is een extra verlenging van 2 weken. Tot dan zal de praktijk gesloten blijven voor alle niet-dringende behandelingen. 
 

Om de continuïteit van de kinesitherapeutische zorg en het stabiliseren of verbeteren van de gezondheidstoestand van onze patiënten te kunnen garanderen, zullen wij vanaf volgende week van start gaan met videoconsulting. In de afgelopen 3 weken hebben wij verschillende patiënten reeds kunnen begeleiden via mail, telefoon en gepersonaliseerde oefenprogramma’s, maar via deze videoconsulting zijn wij beter in staat u te begeleiden tijdens het uitvoeren van uw oefeningen. Sinds kort werken wij met het online programma, Physitrack, om onze oefenschema’s op te stellen. U kan via de app (Physiapp) of via de website (https://nl.physiapp.com/login) de oefeningen bekijken en u kan aanduiden hoeveel herhalingen en sets gelukt zijn en hoe zwaar of hoe makkelijk de oefening voor u was. Op basis daarvan kunnen wij dan telkens jouw schema aanpassen. Indien je vragen hebt, kan je deze ook rechtstreeks via de app of website stellen of kan er een videoconsult plaatsvinden waar wij we samen de oefeningen overlopen.


De overheid heeft hiervoor speciale prestaties voorzien dewelke volledig door uw ziekenfonds worden terugbetaald.

 

Hoe gaan wij hiervoor te werk?

 1. U maakt in overleg met een van onze collega’s een afspraak voor een videoconsult.

 2. Er wordt afgesproken welk kanaal zal gebruikt worden voor deze consult (Physiapp, Skype, Zoomcall,…).

 3. U zorgt dat u klaar bent op het afgesproken moment en gebruik kan maken van een goede internetverbinding.

 4. U zorgt voor een rustige omgeving.

 

Hoe verloopt uw behandeling?

 1. Wij bekijken samen met u hoe de afgelopen weken verlopen zijn en hoe het gaat met uw huidige oefenschema.

 2. Wij overlopen samen met u alle oefeningen en geven bijkomende adviezen.

 3. Nadien wordt het aangepaste oefenschema doorgestuurd via mail.

 

Voor onze oefenschema's (en videoconsulting) zullen wij trachten zoveel mogelijk te werken via Physitrack en Physiapp (klik hier voor meer info)

 

Patiënten waarbij de manuele behandeling geen extra twee weken meer kan wachten of patiënten met een dringende hulpvraag, zullen wij individueel behandelen in de praktijk onder strikte voorzorg- en beschermingsmaatregelen. U kan hiervoor telefonisch contact opnemen met ons via 09 225 80 11 of via info@kinea.be.

 

In tussentijd, blijf vooral bewegen en houd u allen gezond! Hopelijk tot snel!

Het Kinea-team

Evy, Frauke en Thomas

"A healthy mind in a healthy body"

KINEA GROEIT!!

Kinea wordt een Multidisciplinaire Praktijk waar wij onze patiënten een groter aanbod van zorg zullen kunnen aanbieden.

Onze doelstelling is om van Kinea een praktijk te maken waar brede, kwalitatieve zorgverlening en betrokkenheid centraal staan.

Hiervoor zijn wij op zoek naar professionele en gedreven hulpverleners. Mensen met een brede kijk op het menselijk lichaam die patiënten niet zuiver gaan behandelen voor hun klacht, maar die deze patiënten in zijn geheel willen vooruit helpen op vlak van functionaliteit, activiteit en participatie.

Door multidisciplinair samen te werken op één locatie verlaagt het de drempel om een therapeut te benaderen uit een andere discipline en verhogen wij hiermee onze kwaliteit.

Ben je een zelfstandig hulpverlener en op zoek naar een praktijkruimte

en toffe collega's?

Raadpleeg onze vacatures

 

 

 
Evy Danneels  —  

Als gespecialiseerde kinesitherapeut tracht ik niet alleen maar een symptomatische klacht te behandelen, maar zal ik ernaar streven om de primaire oorzaak te achterhalen en tracht dus een stuk verder te gaan dan enkel de pijn weg te werken. Het benoemen van de ziekte/aandoening is vaak niet voldoende om de patiënt de zorg te bieden de hij of zij nodig heeft. Net door de oorzaak aan te pakken kom je sneller tot betere resultaten welke een beter effect hebben op lange termijn.

Naast de diagnose van de behandelende arts wordt er binnen de revalidatie ook een kinesitherapeutische diagnose gesteld. Na een uitgebreid vragengesprek wordt via een specifiek basis functie onderzoek verschillende delen van het lichaam onderzocht. Op die manier krijg ik niet alleen een beeld over wat er gaande is met zowel spier-, gewrichts- als zenuwstelsel, maar krijg ik een zicht op het psychosociale aspect.

Verder zullen specifieke testen helpen de precieze lokalisatie een oorzaak van de klachten achterhalen. Op deze manier wordt er dan een kinesitherapeutische diagnose gevormd waarna er dan, in samenspraak met de patiënt en indien nodig de behandelende arts, gestart wordt met een geïndividualiseerd behandelplan, welke op regelmatige basis wordt geherevalueerd.

Achtergrond

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie aan de Universiteit Gent (2012), met een specialisatie in de musculoskeletale kinesitherapie.

Postgraduaatopleiding Manuele Therapie aan de Universiteit Gent (2013).

Oprichtster van KINEA in 2013.

Bijscholingen:

 • Medical Taping, Gymna (2014)

 • Neurac 1: Basiscursus redcord, Redcord (2014)

 • Running Smart Trainer - Running Smart, Smart Education (2014)

 • Neurac 2: Back / Pelvis, Redcord (2015)

 • Congres Belgian Back Sociaty (2016)

 • Myofasciale therapie - Dry Needling Specialist, Trigger (2016-2017)

 • Hyperventilatie ontkracht - Chris Lenaerts, Smart Education (2018)

 • Physio 2020 - Ludo Poelaert, Smart Education (2019)

 • Woman's Health: Van voelend en actief zwanger naar bewus bevallen en moeder zijn, Christine Van De Putte, Smart Education (2019)

Frauke de Waard  —  

In mijn job als kinesitherapeut vind ik een persoonlijke aanpak essentieel. Iedere mens en iedere klacht is anders en verdient een aangepaste behandeling. Na een grondig onderzoek pakken we op een actieve manier het probleem samen aan. 
Op geregelde basis volg ik bijscholingen om steeds up to date te blijven en de best mogelijke zorg aan te bieden.
Sinds eind 2017 ben ik ook aan de slag als handtherapeut. Letsels aan de hand kunnen zeer beperkend zijn en een grote functionele impact hebben. Als handtherapeut begeleid ik u tijdens uw revalidatie en help u om uw normale activiteiten snel weer op te pikken.

Achtergrond

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie aan de Universiteit Gent (2015), met een specialisatie in de musculoskeletale kinesitherapie.

Postgraduaatopleiding Manuele Therapie, Universiteit Gent (2016).

Bijscholingen

 • Begeleiding van sporters en atleten: rol van de kinesitherapeut bij blessurepreventie, Hogeschool Brugge (2016)

 • Myofasciale therapie - Dry Needling Specialist, Trigger (2017-2018)

 • Lateral epicondylalgia, Smarteducation (2017)

 • Handrevalidatie, IPVK (2018)

 • Interuniversitair Congres Sportkinesitherapie (2018)

 • Anatomy Trains, In Structure and Function, Incitus (2019)

 • Personal Trainer, Physical Coaching Academy (2019)

Thomas Rubens  —  

Van jongs af aan ben ik een fervente sporter en geïntrigeerd door het menselijk lichaam. In de praktijk beoog ik als gespecialiseerde kinesitherapeut steeds een individuele aanpak te hanteren aangezien ieder lichaam uniek is. Verder tracht ik mij zo goed mogelijk bij te scholen in verscheidene domeinen binnen de kinesitherapie zodat steeds een kwaliteitsvolle en evidence based behandeling kan toegepast worden.

Achtergrond

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie aan de Universiteit Gent (2017), met een specialisatie in de musculoskeletale kinesitherapie.

Postgraduaatopleiding Manuele Therapie aan de Universiteit Gent (2019).

Verbonden aan voetbalclub Jeugd Sporting Lokeren.

Bijscholingen

 • Basiscursus dry needling, Dry Needling Gent (2017)

 • UQ advanced module Dry Needling, Dry Needling Gent (2018)

 • Blood Flow Restriction Training, Smart Education (2019)

 
 
 
 

Al heel veel uren in de praktijk van Kinea gespendeerd en altijd tevreden. Ik krijg heel veel uitleg en ruimte om vragen te stellen waardoor ik het herstelproces en de specifieke functie van de oefeningen ook zelf begrijp. Elke therapeut heeft zijn eigen manier van behandelen wat ook voor een aangename variatie zorgt (in oefeningen, intensiviteit, …).

Een persoonlijke en warme manier van werken. Zo ervaar ik de praktijk van Evy en haar team.

Tijdens mijn behandelingen heb ik niet het gevoel dat men alleen aandacht heeft voor de fysieke klachten. Er wordt met een brede kijk naar je probleem gekeken. Een aanrader!

 

Er werd bij de start van mijn behandeling een duidelijke analyse opgemaakt van de klacht. Op basis van deze klacht werden mij oefeningen meegegeven die ik thuis kon uitoefenen. De oefeningen werden tijdens de behandeling steeds uitvoerig voor gedaan en uitgelegd. Ik kreeg ook tips mee voor dagdagelijkse bewegingen. Ook werd er steeds geluisterd naar mijn verwachtingen en ondervindingen. Ook vragen werden steeds beantwoord. Ik ben heel tevreden over de professionele en heel vriendelijke aanpak van mijn behandeling.

 
MANUELE THERAPIE

In de kinesitherapie gaat de therapeut trachten de pijn weg te werken. Een manueel therapeut gaat hierin nog een stap verder en heeft daarbij twee grote doelen voor ogen:

In de eerste plaats tracht de therapeut te achterhalen wat er aan de basis kan liggen van het letsel of de disfunctie door van start te gaan met een vraaggesprek en een uitgebreid manueel therapeutisch onderzoek. Via een reeks functie- en provocatietesten tracht de therapeut na te gaan waar de oorzaak zich bevindt en wat de ernst is van de klacht. Zo is het niet steeds het geval dat de plaats en de oorzaak van de klacht één en dezelfde zijn. Ter verduidelijking: Klachten in de lage rug kunnen veroorzaakt worden door een probleem ter hoogte van de knie of voet. Of een vroeger letsel van de schouder kan na verloop van tijd een overbelasting teweegbrengen in de elleboog, pols, nek,…

In een verdere fase zal er gestreefd worden naar een duurzame oplossing voor de functiestoornissen.

REDCORD Neurac

NEURAC (NEURomusculaire ACtivatie) is een revolutionaire aanpak tot revalidatie en re-integratie.

Net zoals bij de filosofie van de manuele therapie kijkt NEURAC naar het volledige plaatje van de pijn en de bewegingsbeperking en niet zuiver naar het symptoom op zich.

Studies hebben aangetoond dat een letsel, pijn of inactiviteit, een verstoring kan teweegbrengen in de capaciteit van ons centraal systeem om de juiste spieren te activeren met de correcte hoeveelheid kracht. Deze verstoring in neuromusculaire functie verhindert het lichaam goed te stabiliseren, waardoor er compensatoire bewegingen nodig zijn, die resulteren in abnormale bewegingspatronen welke na verloop van tijd bijkomende pijn en klachten veroorzaken.

Bij deze behandelmethode wordt er op zoek gegaan naar de zwakke schakels in de beweging, en wordt er aan de patiënt duidelijk gemaakt wat het verschil is tussen stabiliserende spieren en mobiliserende spieren. Via specifieke oefentherapie en veel herhaling wordt er getracht ons centraal systeem te “herprogrammeren” zodat deze terug in staat is de juiste spieren aan de spreken op het juiste moment en met de juiste hoeveelheid kracht.

KINESIOTAPING

Kinesiotaping is een methode van taping die ontwikkeld werd in Japan door Dr. Kenwo Kaze en wordt voornamelijk toegepast in de sport en in paramedische beroepen.

Deze methode van taping is een rehabilitatieve techniek welke werd ontwikkeld om het natuurlijk herstelproces van het lichaam te faciliteren terwijl het ondersteuning en stabiliteit voorziet van spieren en gewrichten zonder de bewegingsvrijheid van het lichaam te beperken.

De Kinesiotape kan, afhankelijk van de manier waarop deze wordt aangebracht op het lichaam (richting, hoeveelheid rek,…), vijf verschillende fysiologische systemen beïnvloeden. Namelijk: Huid – Fascia – Lymfe – Spieren – Gewrichten.

Verschillende effecten, op korte en lange termijn, kunnen worden beoogt bij het aanbrengen van de tape.

Op korte termijn: verbeterde circulatie, vermindering van de pijn, verbetering van de beweeglijkheid,…

Op lange termijn: verbetering in proprioceptie, verbetering van de functie, snellere terugkeer naar sport of activiteit,…

MYOFACIALE THERAPIE

Myofasciale therapie is een vorm van behandelen van pijnen die hun oorzaak vinden in een verkeerd functioneren van spieren. Hierdoor kunnen er in deze spieren pijnpunten ontwikkelen (= Triggerpunten). Deze veroorzaken pijnen met specifieke lokalisatie en uitstralingszones. Via een goede spieranalyse kunnen deze pijnpunten opgespoord en behandeld worden met specifieke behandeltechnieken.

 

Mogelijke oorzaken van myofasciale dysfuncties:

 • Trauma’s of fracturen

 • Reflectoire factoren: aandoeningen van inwendige organen

 • Functionele factoren:

  • Mechanische overbelasting (onvoldoende preventie, opwarming of training)

  • Thermische factoren (afkoeling van een spier, vooral wanneer deze vermoeid is)

  • Individueel motorisch gedrag

  • ...

Om deze triggerpunten uit te schakelen, prikt de kinesitherapeut deze aan, daardoor  wordt de spier gedwongen te ontspannen.

HANDREVALIDATIE

Handrevalidatie richt zich specifiek op de behandeling van letsels aan de pols, hand en vingers. Dergelijke letsels zijn vaak sterk beperkend en hebben een enorme invloed op het dagelijks functioneren. Een specifieke aanpak is daarom van groot belang om het herstel optimaal te sturen.

We helpen je om zo snel mogelijk de normale handelingen opnieuw te hervatten. Hiervoor kijken we naar de noden van je pols/hand tijdens het werk, bij hobby's enz.

Handrevalidatie kan aangewezen zijn:

 

 • na fracturen van pols/hand/vingers

 • bij spier- en peesletsels

 • bij zenuwschade (bv. een Carpaal Tunnel Syndroom, schade na een operatie, ...)

 • de ziekte van Duypytren

 • ligamentaire letsels (bv: skiduim, ...)

 • polsinstabiliteit

ZWANGERSCHAPSBEGELEIDING

Door het RIZIV worden momenteel slechts 9 behandelingen perinatale kinesitherapie terugbetaald. Om deze reden proberen we deze behandelingen te verdelen voor en na de bevalling.

Pre-natale kinesitherapie: (1 of 2 sessies)

Tijdens deze sessies wordt er eerst gekeken naar het bekken. Is er sprake van bekkeninstabiliteit

Controle bekken, bekkeninstabiliteit, diastase, bekkenbodem.

We geven oefeningen om uw lichaam in optimale conditie te houden tijdens de zwangerschap. Dit samen met een groot aandeel informatie, tips en tricks om gezond, gelukkig en pijnloos uw zwangerschap te beleven.

Indien er een probleem blijkt, zoals bvb bekkeninstabiliteit wordt dit deskundig behandeld samen met de manueel therapeuten aanwezig in onze praktijk.

 

Postnatale kinesitherapie

Oefeningen die u helpen bij het herstel na de bevalling. Hierbij is nood aan individuele begeleiding door gespecialiseerde therapeuten. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan bekkeninstabiliteit, diastase, bekkenbodemproblematiek en algemene spierversterkende en conditionele oefeningen.

 

Contact

Tolhuislaan 191A

9000 Gent

Tel: 09 225 80 11

Email: evydanneels@kinea.be

Telefoonnummer
09 225 80 11
KINEA
Tolhuislaan 191a, 9000 Gent
Facebook
Volg ons op Facebook
Navigatie
Over KINEA
...
Openingsuren
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag en Zondag
08u00 - 19u30
08u00 - 21u30
08u00 - 12u00
08u00 - 18u30
08u00 - 18u30
Gesloten

© 2017 Door Glenn Denooze.

Proudly created with Wix